Privacy

Armada draagt zorg voor uw privacy en handelt hierbij steeds in overeenstemming met de bepalingen van de Belgische privacywet (Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens). Lees deze Privacyverklaring om meer te weten te komen over de manier waarop persoonsgegevens worden ingezameld en verwerkt op deze website.

Door deze website te gebruiken, gaat u uitdrukkelijk akkoord met de wijze waarop Armada persoonsgegevens verzamelt en verwerkt, zoals hieronder beschreven.

1. Veiligheid

Armada verbindt zich ertoe om al de gepaste technische en organisatorische maatregelen te treffen om uw persoons- gegevens te beschermen tegen vernietiging, verlies, onbedoelde wijziging, beschadiging of openbaarmaking.

2. Verwerking van persoonsgegevens

Via deze website worden op verschillende manieren persoonsgegevens over u verzameld, ondermeer wanneer u een on-line formulier invult en wanneer u zich abonneert op een nieuwsbrief. De gegevens die door u via de website worden meegedeeld, worden enkel gebruikt om de door u gevraagde infor- matie te kunnen leveren en om u de gevraagde nieuwsbrief(ven) te sturen. Door deze persoonsgegevens mee te delen, gaat u er uitdrukkelijk mee akkoord dat Armada deze gegevens mag bewaren en verwerken voor bovengenoemde doeleinden. Sommige van de door u tijdens het registratieproces verstrekte gegevens kunnen worden overgedragen aan Anemoon Project NV en Anemoon Park NV.

3. Cookies

Deze website maakt geen gebruik van cookies.

4. Logbestanden

Naast de bovenvermelde gegevens, registreert Armada bij uw bezoek aan deze website uw IP-adres, uw browser en besturingssysteem, de externe website die u heeft doorverwezen naar deze website, de door u bezochte pagina’s op deze website en de datum en tijd van elke door u bezochte pagina. Deze informatie wordt enkel verzameld voor statistische doeleinden en voor de verdere verbetering van deze website.

5. recht van aanpassing en verbetering

Zoals voorzien door de Privacywet, kan u uw persoonsgegevens steeds raadplegen en kosteloos wijzigen door Armada te contacteren op de hieronder vermelde contactgegevens.

6. Wijzigingen

Armada behoudt zich het recht voor om de Privacyverklaring steeds te veranderen. Deze Privacyverklaring werd het laatst gewijzigd en herzien op 20 september 2008.